Regnskabschef

/Regnskabschef
Regnskabschef2019-01-07T16:42:12+00:00

CALU tilbyder at løse en regnskabschefs opgaver i din virksomhed

  • Optimering af arbejdsgange
  • Regelmæssige, periodiserede og afstemte perioderegnskaber
  • Troværdigt beslutningsgrundlag

Mange mindre virksomheder klarer sig fint med en årlig regnskabsmæssig afrapportering i forbindelse aflæggelse af årsregnskabet, som udarbejdes af virksomhedens revisor.

På et tidspunkt bliver virksomheden dog så stor, at de beslutninger som skal træffes bliver så afgørende, at det er nødvendigt med et opdateret og troværdigt beslutningsgrundlag.

Det er derfor vigtigt, at processen med etablering af en egentlig bogholderi funktion igangsættes i tide. Det er en længere proces, som ikke kan gennemføres på kort tid.

  • Det er ofte nødvendigt at tilpasse og optimere arbejdsgange og rutiner således at data bliver valide, ensartede og korrekt periodiseret. Der kan således gå mere end et år førend man har et troværdigt materiale at sammenholde med (sidste års tal)
  • Et bedre sammenligningsmateriale er naturligvis budgetter, hvilket også kræver tid. Selve opstillingen af budgettet er den nemme del, som man nemt kan købe sig til. Det svære er at gætte på fremtiden, det kræver øvelse!
  • Det er også vigtigt at organisationen forstår og accepterer de ændringer, som måtte blive indført. Det er svært at ændre noget, hvor man altid har gjort sådan!

Der er ingen faste regler for, hvornår en virksomhed bør satse mere på egen regnskabsafdeling frem for det  “årlige revisormøde”. Her er nogle tegn:

  • Hvis man mærker en spirende tvivl i maven, når man får spørgsmålet “hvordan går det med firmaet”, så er afrapporteringen nok for sen eller for usikker.
  • Hvis man får sværere ved at træffe økonomiske beslutninger, bunder det ofte i et mangelfuldt beslutningsgrundlag.
  • Såfremt der er mange rettelser til det materiale, som afleveres til revisoren i forhold til det endelige regnskab (både målt på antal posteringer og beløb), bør det overvejes om bogholderiet er kvalificeret nok.